Grondbewerking

Alle grondebewerkingswerkzaamheden worden uitgevoerd door tractoren uitgerust met een zelfsturend GPS-systeem. Deze systemen hebben een absolute nauwkeurigheid van 0-2 cm. Hiermee wordt de overlap geminimaliseerd. Er treedt zo minder bodemverdichting op omdat er minder gereden hoeft te worden op het land.

Ploegen

Voor het ploegen van uw land beschikken wij over een de volgende machines:

- 4 schaars Lemken VariOpal wentelploeg
- 6 schaars Lemken VariOpal wentelploeg

Beide ploegen zijn uitgerust met een traploze hydraulische breedte verstelling. De werkbreedte per schaar kan zo naar wens worden ingesteld tussen de 25 en 55 cm.
Daarnaast wordt bij ploegwerkzaamheden uitsluitend gebruik gemaakt van tractoren met hoge nokkenbanden. Deze banden perken de optredende bodemverdichting zo veel mogelijk in en zorgen voor een minimale slip, zelfs onder zware omstandigheden.

Kilveren en egaliseren

We zien steeds meer problemen met waterplekken in percelen, daarom hebben we een dozerbak met GPS-systeem aangeschaft. Met dit geavanceerde GPS-systeem kunnen wij de verschillende hoogtes van uw perceel nauwkeurig in kaart te brengen zodat we vervolgens met zo min mogelijk grondverplaatsing een optimale ligging van u perceel kunnen maken.

Cultivatoren

Voor het cultivatoren van stoppelland en onderwerken van mest of groenbemester gewassen beschikken we over een Lemken Smaragd cultivator en Evers vaste-tand cultivator.

Rotorkopeggen

Diverse rotorkopeggen zijn aanwezig voor harde en slechte omstandigheden. Waaronder twee 6 meter rotorkopeggen voor het bewerken en zaaien van uw land.

Zaaibed-bereiden

Voor het zaaiklaar maken van bieten- , kool-, en bonenland en diverse andere gewassen beschikken wij over een Lemken Compaktor, met een traktor op lage drukbanden en dan met brede banden, zodat we op 0,5 Bar kunnen werken. We kunnen bij deze combinatie ook een VSS front egalisator gebruiken voor een nog betere verkruimeling en egalisatie.

Dit is een ideale combinatie, waar we (mede door de hoge werksnelheid) een laag tarief per Ha voor kunnen berekenen.

 

GrondbewerkingZaaibedbereiderPloegen