GewasverzorgingGewasverzorging

 

Schoffelen

Bieten, Chichorei en andere gewassen op 50 cm rijen afstand schoffelen we met een 6 meter brede Steketee schoffelmachine.

Rollen

Voor het aanrollen van grasland hebben wij een zware 3 meter brede landrol.

Cambridgerol

Voor het rollen van diversen gewassen hebben wij een 6,3 meter cambridgerol, deze is tevens voorzien van een micro zaaier om slakken korrels te strooien of gras/groenbemesters te zaaien.

Eggen

We hebben een 9 meter brede Einböck wiedeg met velden van 1.5 meter en een centrale tandverstelling zodat onder alle omstandigheden goed werk geleverd kan worden. Door te wiedeggen krijgt u een egale opkomst van het onkruid en vlakker land zodat bespuitingen beter zullen werken.

Walkant frezen

Voor het versnipperen en verspreiden van slootvuil of bagger beschikken wij over een kantenfrees, tevens kunnen wij met deze machine hoge slootkanten affrezen en verspreiden over het land.

Klepelen

Voor het klepelen van slootkanten hebben wij een zijklepelmaaier van 150 cm tevens beschikken we over een 3 meter klepelmaaier in de fronthef voor het klepelen van groenbemester e.d.

Greppel frezen

Sleuven-frezen voor weiland of bouwland dat slecht afwaterend is kunnen wij ook voor u verzorgen.
Deze machine maakt smalle sleuven tot 60 cm diep ten behoeve van een betere afwatering.

Deze smalle diepe sleuven blijven in tact als er met landbouwmachines overheen gereden wordt, ideaal voor bouwland.

Quad

Met een vierwielaangedreven quad kunnen wij slakkenkorrels strooien en diverse andere gewassen zaaien. Tevens kunnen we met deze Quad door middel van RTK/GPS u percelen opmeten.