Bemesting

Drijfmest en vloeibare kalkmeststoffen

Voor het jaar 2015 hebben we een gloednieuwe Vredo 5518 Trac in gebruik genomen. Dit is een 550 pk vierwieler voorzien van een 19000 liter mesttank, 12m³ mestpomp, 10 duims zuigarm en een bandendrukwisselsysteem. Het betreft een prototype welke uitvoerig getest gaat worden in samenwerking met Vredo. Deze machine kan gebruikt worden in combinatie met één van de volgende twee bemesters:

  • Een Bomech 15 meter graslandbemester voor het bemesten van gras- en tarweland, welke tevens zeer geschikt is voor het toedienen van vloeibare kalkmeststoffen
  • Een 8 meter Evers bouwlandbemester welke eveneens gebruikt kan worden voor het sleepslangen

Daarnaast beschikken we over twee Vervaet driewielers voor het toedienen van drijfmest. Deze sleepslangbemesters zijn speciaal voor ons gebouwd om de mest nauwkeuriger, sneller, met minimale belasting voor het land toe te kunnen dienen. De bemesters zijn uitgerust met een kleine (lichte) buffertank, snij-inrichting, bandendrukwisselsysteem, en een eigen mestpomp met doseercomputer. Hierdoor treden er geen verstoppingen op en wordt de bemestingshoeveelheid niet beïnvloed door drukverschillen in de aanvoerslang. De mestpomp wordt direct door de doseercomputer aangestuurd waardoor er een zeer constante afgifte van de mest is.

Naast de zeer nauwkeurige en constante afgifte van mest wordt ook de overlap beperkt tot een minimum. Onze machines hebben een zelfsturend RTK GPS-systeem met een absolute nauwkeurigheid van 0 tot 2cm. Doormiddel van sectieafsluiting kunnen geren gemakkelijk weggewerkt worden.Dankzij het unieke ontwerp van de machines kunnen kopeinden en hoeken zonder problemen en met dezelfde nauwkeurigheid als de rest van het perceel bemest worden.

Kunstmest

Voor het strooien van kunstmest hebben wij een Lely kunstmeststrooier in gebruik. Welke uitgerust is met weeginstallatie en strooicomputer zodat u verzekerd bent van een juiste afgifte per hectare.
Daarnaast wordt onze strooier regelmatig getest en afgesteld om een goede verdeling van de kunstmest te kunnen garanderen.

Vaste mest

Vaste mest, compost, chamignon-compost en diverse vaste meststoffen kunnen wij voor u verspreiden met gewone meststrooier of een breed-strooier. Ook bij het strooien van vaste mest wordt er gebruik gemaakt van RTK GPS-systemen. Zo kunnen wij een minimale overlap garanderen.

Vloeibare kunstmest

Voor het toedienen van vloeibare kunstmest beschikken we over een Agrifac Condor 5000. Deze machine werkt met een zeer hoge precisie dankzij een zelfsturend GPS-systeem en automatische sectie-aansturing. De gewenste dosering kan zeer nauwkeurig worden ingesteld en zal over de gehele werkbreedte exact hetzelfde zijn. De vloeibare kunstmest wordt zo gelijkmatig verdeeld over het veld, zelfs op onregelmatige percelen en kopakkers.

Met deze methode worden meststoffen veel exacter toegediend dan met bijvoorbeeld een kunstmeststrooier. Verspilling wordt geminimaliseerd, wat extra ruimte creëert voor bemesting met organische meststoffen.

Bemestingsplan

Om het u wat makkelijker te maken kunnen wij tevens alle werkzaamheden met betrekking tot het bemesten uit handen nemen. Wij stellen dan samen met u een goed doordacht bemestingsplan op dat nauwkeurig is afgestemd op uw gewasbehoefte en de wettelijke gebruiksnorm. U hoeft zich dan geen zorgen meer te maken over het gehele bemestingsproces en de vaak tijdrovende administratie die het bemesten met zich meebrengt. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

SleepslangbemestingBemesting 15 meter BomtechVredo sleepslangbemester

BemestingMestaanwendingSleepslangen

Informatie over de aan- en verkoop van verschillende soorten mest kunt u vinden op onze mesthandel pagina.