Overname agrarische activiteiten

Steeds meer bedrijven - waarbij bepaalde agrarische werkzaamheden of een specifieke teelt niet tot de kernactiviteit behoort - vinden het meer kostenefficiënt deze werkzaamheden in zijn geheel uit te besteden. Wij bieden op maat gemaakte oplossingen voor deze situaties.

De volgende bedrijfsactiviteiten kunnen wij volledig van u overnemen:

overname teeltVolledige teelt

Loonbedrijf van der Woerd verzorgt al jaren complete teelten voor verschillende bedrijven. Dit zijn niet alleen akkerbouw- en veeteeltbedrijven maar bijvoorbeeld ook projectontwikkelaars die hun nog onbebouwde grond effectief willen gebruiken.

Samen met u stellen we een strategisch teeltplan op dat het beste bij uw situatie past. In overleg worden er afspraken gemaakt over de werkzaamheden en de tijdstippen van grondbewerking, bemesting, zaai- en pootwerkzaamheden, gewasbescherming, beregening, oogsten en de bijbehorende administratie en verslaglegging.

In alle fasen van de ontwikkeling en implementatie zal er nauw met u samengewerkt worden. Als de omstandigheden er om vragen zal het plan samen met u worden bijgesteld. Het is een continu proces waarin transparantie en wederzijdse belangen centraal staan en gericht is op het behalen van het hoogst mogelijke rendement.

U hoeft zich dan geen zorgen te maken over deze werkzaamheden en kan zich volledig focussen op een andere bedrijfsactiviteit. Alles wordt door ons geregeld, inclusief de betreffende administratie en registratie.

GewasbeschermingGewasbescherming

Samen met u stellen we een gewasbeschermingsplan op dat aansluit op uw bedrijfssituatie, en erop gericht is u gewassen optimaal te beschermen tegen onkruiden, ziekten, schimmels en plagen. Er wordt zowel tijdens het opstellen van het gewasbeschermingsplan als tijdens de uitvoering nauw met u samengewerkt. U zult regelmatig op de hoogte worden gesteld over de voortgang en staat van uw gewas.

Om het u wat makkelijker te maken verzorgen wij tevens de bijbehorende administratie en registratie, en zorgen wij er voor dat u het maximale haalt uit de wettelijke gebruiksnorm met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen.

Omdat we er naar streven altijd de meest effectieve en kostenefficiënte middelen te gebruiken werken we veelvuldig samen met gewasbeschermingsspecialisten. Zo blijven we continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen wij u voorzien van gedegen advies.

Kortom, u bent verzekerd van gewasbescherming van het hoogste niveau zonder dat u zich er druk over hoeft te maken.

BemestingBemesting

Wij stellen samen met u een goed doordacht bemestingsplan op dat nauwkeurig is afgestemd op uw gewasbehoefte en de wettelijke gebruiksnorm. Als u al klant bij ons bent zullen wij de gegevens verzameld met opbrengstregistratie gebruiken bij het opstellen van het bemestingsplan. Indien gewenst kan het bemestingsplan aangevuld worden met nauwkeurige grondanalyses.

Uw gewassen worden zo optimaal bemest terwijl u zich geen zorgen hoeft te maken over het gehele bemestingsproces en de vaak tijdrovende administratie die het bemesten met zich meebrengt.